Ny kreftstrategi

Helsedirektoratet inviterte nylig pasientforeningene til å komme med innspill til ny kreftstrategi for årene 2018 til 2022. Blodkreftforeningen var representert på møtet med leder Tone Hansen.

Publisert 23. januar 2018

Nasjonal kreftstrategi (2013-2017) Sammen mot kreft, og den tilhørende Nasjonal handlingsplan for kreft (2015-2017) er begge inne i sitt siste år.

– Mange av strategiens delmål er nådd, og det var inspirerende og bra for Blodkreftforeningen at vi fikk anledning til å komme med innspill til den nye strategiprosessen, sier Tone Hansen.

Møtet ble som en kreativ workshop hvor de blant annet brukte lapper som de satte opp på tavler. Dermed kunne alle deltakerne diskutere innspillene de ulike hadde kommet med. Arbeidet var delt inn i fem målområder, og deltakerne flyttet seg i samme gruppe gjennom alle de fem områdene.

– Helsedirektoratet har fått mange gode innspill med seg i det videre arbeidet, og vi skal følge opp at vi blir hørt, sier Hansen.

Tone Hansen diskuterte den nye kreftstrategien med
lederen av Partnerskap mot kreft, Kjell Magne Tvedt

Partnerskap mot kreft

– Det var fint å få anledning til å komme med innspill til arbeidet med ny kreftstrategi. Fint synes jeg også det er at Partnerskap for kreft skal ha et særskilt ansvar for utarbeidelse av den nye kreftstrategien. Jeg er en av to representanter fra pasientforeningene i Partnerskap mot kreft, og vi har nå hatt en gjennomgang av de ulike målområdene og hvor langt man har kommet der, sier Tone Hansen.

Pakkeforløp hjem er nå et av områdene som skal med i den nye kreftstrategien.

– Viktige er det også at det psykososiale skal ha en økt satsing. Dette er gledelig for det er veldig i tråd med hva Blodkreftforeningen har jobbet for i mange år. Kreftrehabilitering, samvalg, oppfølging av senskader og sentralisering av arbeidet med sjeldne kreftdiagnoser er andre ting vi har påpekt, sier Hansen.