Molekyl fra havet kan i fremtiden behandle AML

Professor Pål Rongved med Elvar Örn Viktorsson, som har utviklet mer enn 100 nye legemiddelkandidater i laboratoriet på Farmasøytisk institutt. Foto: Bjarne Røsjø, UiO.

Forskere ved Universitetet i Oslo har gjort en spennende oppdagelse som kan endre behandlingen av AML i fremtiden. En kjemisk variant av det naturlige molekylet iodinin, dreper effektivt cellene som forårsaker AML uten å forårsake negativ effekt på hjertemuskelen slik dagens cellegiftbehandling gjør.

Publisert 01. desember 2017

Foto: Professor Pål Rongved med Elvar Örn Viktorsson, som har utviklet mer enn 100 nye legemiddelkandidater i laboratoriet på Farmasøytisk institutt. Fotograf: Bjarne Røsjø, UiO.

I dag behandles akutt myelogen leukemi (AML) med en kraftig cellegift-cocktail. Denne behandlingen er så sterk at en del pasienter faktisk ikke tåler behandlingen: faren for å dø av den øker med alderen, og mange opplever alvorlige bivirkninger i hjertemuskelen.
– De store problemene med dagens behandling gjør at det er stort behov for nye og bedre behandlingsmetoder mot AML. Og nå har vi oppdaget noen spennende muligheter, sier forsker Elvar Örn Viktorsson ved Universitetet i Oslo til nettstedet Forskning.no.
I havet finnes det naturlig molekylet iodinin, dette er vanskelig å håndtere – men varianter av, som kjemikerne kaller analoger, er effektive til å drepe cellene som forårsaker AML.
– Våre samarbeidspartnere ved Universitetet i Bergen har gjennomført laboratorieforsøk som viser at flere av våre iodinin-analoger er effektive til å drepe AML-celler, mens den negative effekten på hjertecellene er mye mindre enn med dagens behandling, forteller Viktorsson.
Hittil er det kun gjort laboratorieforsøk. Det gjenstår derfor en langvarig, kostbar og krevende prosess med preklinisk testing (i dyremodeller) og klinisk testing (på mennesker) før det kan bli snakk om å lansere ett eller flere nye legemidler.

 

Molekyl fra havet dreper kreftceller. Forskning.no 01.12.17