Tildelt 6 millioner til myelomatoseforskning

Ludvig Munthes forskargruppe ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo (UiO) er tildelt seks millioner kroner fra Kreftforeningen til videre forskning på myelomatose.

Publisert 13. november 2017

Foto: Ola Sæter, Uniform, UiO.

Dette gir forskergruppen mulighet til å ansette to nye postdoktorer over tre år og midler til dyre laboratorieforsøk. Viktigste målsetning for forskergruppen er å finne hovedårsaken til celleveksten i benmargen, og se på muligheter for å stoppe denne veksten.

Blodkreftforeningen har bidratt inn i prosjektet med støttebrev i søknadsprosessen.

Les mer om prosjektet: Jaktar etter svar på årsakene til beinmergskreft, Uniform, nettavis for UiO, 7.11.17.