To nye behandlinger godkjent

Jacob Hygen Nestleder

– Det er gledelig at Beslutningsforum i dag har godkjente to nye behandlinger av myelomatose. Men dette har helt klart tatt alt for lang tid, sier Jacob Hygen, nestleder i Blodkreftforeningen.

Publisert 23. oktober 2017

Legemidlene som ble godkjent i dag var Daratumumab (Darzalex) som nå blir innført til behandling av tilbakevendende myelomatose der konvensjonell behandling ikke virker på pasienten. I tillegg ble også dette legemidlet godkjent som kombinasjonsbehandling med bortezomib og deksametason til voksne pasienter med benmargskreft som har fått minst én tidligere behandling.

Lang ventetid

Innføringen av Daratumumab (Darzalex) har myelomatosepasienter ventet lenge på. Det ble søkt om godkjenning allerede i 9.mai 2016.
– Selv om vi nå er lettet over at godkjenningen er gått igjennom så illustrerer dette poenget vi har om at vi trenger en system for midlertidig godkjenning. Systemet vi har i dag er rett og slett for tregt, sier Hygen.

Takk til Finn Helge Quist!

Godkjenning av kombinasjonsbehandlingen med bortezomib og deksametason søkte Finn Helge Quist Beslutningsforum om som privatperson. Quist er den første privatpersonen som har søkt om godkjenning av et preparat.
– Vi er takknemlige for Finn Helge Quist sin årvåkenhet i denne saken! Godt jobbet! sier nestlederen.

Les mer om godkjenningene gjort av Beslutningsforum 23.okt: Dagens medisin: Innfører to nye kreftlegemidler