Viktig engasjement

– Vi gir full støtte til det arbeidet Finn Helge Quist har lagt ned for å få fortgang i myndighetens arbeid med å få godkjent nye medisiner for myelomatose, sier Blodkreftforeningens nestleder Jacob Hygen.

Publisert 21. juni 2017

Han har den siste tiden hatt tett dialog med Quist, og sier at han rett og slett er imponert over det engasjement og synliggjøring han har fått frem i forhold til den alt for lange tiden myndighetene bruker i forhold til innføring av nye medisiner. Spesielt gjelder dette innen behandling av myelomatose hvor det nå er kommet en rekke nye medisiner som er tatt i bruk flere steder i Europa, Danmark inkludert. Norske myndigheter har for enkelte av preparatene brukt over to år på en godkjenningsprosess, mens pasienter som har denne behandlingen som sitt siste håp venter.

Oppslag på TV2

Denne helgen fikk Finn Helge Quist et stort oppslag på TV2s nettside. Han har møtt representanter fra Stortingets Helse- og omsorgskomite og han har skrevet brev til og fått svar fra helseministeren.

Ulike roller

– Finn Helge Quist har kjørt en mer aksjonistisk linje enn hva vi i Blodkreftforeningen har valgt å gjøre, men vi har også engasjert oss i saken. Vi har presset på mer innenfra i forhold til systemet, og har blant annet hatt møter med sekretariatet for Nye metoder som er de som har ansvaret for å fremskaffe dokumentasjonen som brukes når det som kalles Beslutningsforum bestemmer om en ny medisin skal tas i bruk i det offentlige helsevesen eller ikke. Vi har også skrevet brev til helseministeren og til opposisjonspolitikere på Stortinget. Vi har hatt møter med en rekke legemiddelselskaper, og ikke minst har vi tett dialog med landets fremste medisinske fagmiljøer på området. En samlet gruppe med leger som behandler myelomatose har nå også skrevet brev til helseministeren hvor de påpeker alvorligheten med den lange saksbehandlingstiden, sier Jacob Hygen som også understreker at Blodkreftforeningen nå har fått med seg Kreftforeningen på laget i den aktuelle saken.

Et utdrag av Finn Helge Quist sitt engasjement i medisinsaken:

Kronikk i Dagens Medisin: På vei mot et todelt helsevesen i Norge

Han har møtt Høyres Sveinung Stensland til debatt å lokal-TV om saken:

Pasienter dør mens helsebyråkratene somler

Han har skrevet brev til helseministeren og fått svar:

15 mai 2017 Finn Helge Quist Mitt svarbrev til Helseministeren

5 mai 2017 Brev til Finn Helge Quist fra Helseministeren