Utbrudd av meslinger i Europa

Det meldes om meslingutbrudd flere steder i Europa – hva betyr dette for stamcelletransplanterte som planlegger utenlandsferie?

Publisert 21. juni 2017

MMR vaksine er levende vaksine

Gjeldende internasjonale retningslinjer anbefaler at det ikke benyttes levende svekket vaksine til pasienter som har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon. Pasienter som ikke har GVHD eller får immunosuppressiv behandling kan vurderes for levende svekket vaksine dersom fordelene vurderes som større enn risikoen ved vaksine. Stamcelletransplanterte er ikke mer utsatt for smitte enn andre, men ved smitte kan sykdomsforløpet være alvorligere. Det er strengt tatt ikke snakk om revaksinering, men primær vaksinasjon i immunologisk forstand.

Stamcelletransplanterte vil være mer utsatte for smitte, men legene må vurdere fordeler og risiko individuelt i forhold til en eventuell vaksinasjon.

På Folkehelseinstituttets nettsider kan du lese mer om GVHD og revaksinering

Dette bør du gjøre

Sjekk www.helsenorge.no for oppdatert informasjon om hvilke europeiske land som har utbrudd av meslinger. Ta kontakt med din lege for individuell vurdering dersom du skal reise til et land som har utbrudd.

Blodkreftforeningen følger med på denne saken utover sommeren.