Rett til psykologkompetanse – brev til helseministeren

Blodkreftforeningen er med i Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken. Alliansen har nå sendt et brev til helseministeren.

Publisert 21. juni 2017

Blodkreftforeningen er med i Nasjonal allianse for helsepsykologi  i somatikken. I denne alliansen settes fokus på  helhetlig tenkning når det gjelder behandling av mennesker. Somatisk syke pasienters psykiske helse må også ivaretas. Alliansen har nå sendt et brev til helseministeren hvor man ber om at pålegget om at alle barne- og ungdomsmedisinske avdelinger knyttet til somatisk sengepost og poliklinikk skal ha tilknyttet psykologkompetanse i ulik grad, blir fulgt opp.
I brevet løftes også frem behovet for behandling av somatiske helseplager som inkluderer tiltak for psykisk helse er viktig, uansett alder, uansett stadium i pasientforløpet (fra akutt til palliativ behandling), uansett varighet – også for kronikere og de som over tid må mestre sin sykdom, også som ledd i helhetlige pasientforløp.

Les brevet til helseminister Bent Høie her