Kurs ved Diakonhjemmet sykehus

I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret arrangerer Diakonhjemmet sykehus ulike kurs for pasienter.

Publisert 21. juni 2017

Det er fastlege eller spesialist som henviser til disse kursene. De har også et internettbasert program for pasienter som har sykdom og plager med utmattelse. De gir også undervisning og veiledning til helsepersonell.

De har kurs i:

Mestring av vedvarende utmattelse
Oppstart 15. september 2017

Mestring av søvnvansker
Oppstart 4. september 2017

Lev godt med sykdom. Mentale verktøy for selvhjelp ved sykdom
Kursdato kommer

Mestring av stress ved biofeedback
Kursdatoer for høsten 2017 kommer

Les mer om kursene ved Diakonhjemmet her