Blodkreftforeningen etterlyser tiltak fra helsemyndighetene

Blodkreftforeningen avholdte sitt 26.landsmøte i Arendal fredag 19.mai, og i to resolusjoner fra landsmøtet etterlyser foreningen tiltak for å sikre god vaksinasjonsdekning i Norge, samt en kraftig satsning på kreftrehabilitering.

Publisert 21. juni 2017

Vaksiner redder liv – ikke bare ditt

Blodkreftforeningens landsmøte understreker viktigheten av at vi har god vaksinasjonsdekning og ber helsemyndighetene styrke arbeidet ytterligere med å informere om viktigheten av å vaksinere seg. Blodkreftpasienter har redusert immunforsvar og er avhengig av flokkimmunitet.  Det å bli smittet av sykdommer som barnevaksinasjonsprogrammet skal beskytte mot, kan gi katastrofale virkninger. Vaksinering er derfor ikke noe du gjør bare for å beskytte deg selv mot sykdom, det er også en solidaritetshandling som bidrar til flokkimmunitet.

Økte ressurser til kreftrehabilitering

Blodkreftforeningens landsmøte mener det må en kraftig satsing til når det gjelder rehabilitering av blodkreftpasienter. Dette er ikke bare et spørsmål om økte ressurser, men også et krav om at det i forbindelse med behandling og oppfølging legges inn faste rutiner for å avdekke behov for rehabilitering. Den nærmeste familien til pasienten må også ivaretas. I dag er det flere rehabiliteringstilbud, men kunnskapen om hva som finnes og hva behovet er, er mangelfull både hos helsepersonell og pasienter.