Bekymring angående tilgang på nye myelomatosemedisiner

Fagmiljøet av leger som behandler myelomatose i Norge er bekymret for den lange tiden det tar å vurdere nye medisiner som kommer på markedet til behandling av myelomatose.

Publisert 21. juni 2017

Fagruppen har nå sendt et brev til Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet, med kopi til Helse- og omsorgsminister Bent Høie, Helse- og omsorgsdepartementet, Kreftforeningen og Blodkreftforeningen. I brevet uttrykker gruppen bekymring over at det tar opptil 1,5 til 2 år for å vurdere nye medisiner mot myelomatose, noe som står i sterk kontrast til pakkeløpene hvor formålet er å unngå forsinkelse i behandling.

Les brevet om nye metoder her (08.05.2017)