Banebrytende behandling for pasienter med GVHD i tarm

Ny behandling med et medikament som gis til pasienter som har kronisk tarmsykdom, som ulcerøs kolitt eller Morbus Chron, gir nytt håp for pasienter som blir rammet av GvHD i tarm.

Publisert 29. juni 2017

– Dersom man får GVHD er intensivering av immundempende medisin behandlingen som har vært benyttet. For pasienter som rammes av GvHD i tarm har dette vært problematisk de gangene de ikke reagerer på kortison. Dette er en vanskelig tilstand med høy dødelighet.
Når man som lege ser pasienter som dør av dette så blir man veldig fortvilet, sier Yngvar Fløisand, overlege på hematologisk avdeling og en av lederne i den pågående studien.

Ny effektiv behandling

– Vi har brukt en medisin som var tilgjengelig for kronisk tarmsykdom, Vedolizumab (Entyvio), som ikke var utprøvd på denne pasientgruppen. De to første pasientene som ble behandlet på Rikshospitalet hadde svært alvorlig GvHD og hadde god effekt. På grunn av den gode responsen ble ytterligere pasienter med behandlingsresistent GvHD behandlet med svært god effekt. Medikamentet er et antistoff som hemmer interaksjon mellom celler fra donor som skader mottakerens tarm. Vi tror at den da avslutter den inflammatoriske prosessen. Det virker ikke over natten, men i løpet av en til to uker ser man effekt.

Internasjonal studie pågår

Totalt har 13 pasienter blitt behandlet ved Rikshospitalet og 40 på verdensbasis, med veldig lovende resultater. Nå pågår det en studie for å teste dette nærmere og for å etablere en doseringsprotokoll.

– Vi må finne den riktige dosen som vi skal ende opp med å bruke. I startfasen har vi tatt utgangspunkt i en dosering som har blitt brukt på andre pasientgrupper med inflammatorisk tarmsykdom.

Studien går ved 5 sykehus i USA og ved 5 sykehus i Europa. Totalt skal 37 pasienter inkluderes på verdensbasis. De preliminære dataene ser veldig bra ut, og Fløisand håper at studien vil være ferdig i løpet av ett år. Han forteller at de så langt ikke har observert noen alvorlige bivirkninger ved den nye behandlingsformen.

Stor tro på behandlingen

– Vi ser en høy grad av effekt ved denne behandlingen og i tiden som kommer fremover vil vi kunne måle effekten nærmere og se på overlevelse. Vi har stor tro på at når vi løser dette problemet så vil flere kunne leve videre.

Prosjektet har blitt godt mottatt på verdensbasis, forteller Fløisand.

– Ja, vi har høstet mange lovord og dette er helt klart noe vi kan være stolte av her i Norge. Ingen har hatt en behandling som har fungert for denne pasientgruppen tidligere, så når vi presenterte dette så ble det svært godt mottatt.

 

Akutt transplantat-mot-vert sykdom (GvHD)

GvHD er en immunreaksjon hvor celler fra donor reagerer på en skadelig måte mot
mottakerens kropp. Vi skiller mellom akutt og kronisk GvHD. Akutt og kronisk GvHD er et
problem i klinisk transplantasjon da dette er med på å definere hvordan transplantasjons-resultatet blir. GvHD er en av de tingene, i tillegg til tilbakefall avleukemien, som man frykter etter allogen stamcelletransplantasjon. GvHDmed tilstøtende infeksiøse komplikasjoner er viktigste årsak til tidlig død etter transplantasjon.