Spennende forskning i Norge på ALL og AML

Flere spennende forskningsprosjekter ble belyst under landskonferansen på Larkollen 21.mai 2016. Norge er inkludert i en rekke internasjonale studier og det forskes på høyt nivå.

Publisert 29. mars 2017

ALL (akutt lymfatisk leukemi)

CAR T immunterapi Behandlingen baseres på at man tar ut T-celler fra pasienter og genmodifiserer disse, før de så settes inn igjen. Dette betyr at cellene får en kimær antigenreseptor som gjør at de skal kunne kjenne igjen kreftceller og drepe disse. Denne behandlingen gis til pasienter som har tilbakefall og/eller som ikke reagerer eller har god respons på cellegift. Dette er en såkalt fase II utprøvende studie som er finansiert av legemiddelindustrien.

– Det er ikke lenger mulig å inkludere pasienter i dette prosjektet, men det arbeides med ytterligere oppfølgingsstudier. Denne behandlingen har vist veldig lovende resultater for pasienter som ikke har andre behandlingsmuligheter. CAR T immunterapi vil sannsynligvis bli en etablert behandling, sier Yngvar Fløisand, overlege på avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet . Oslo er ett av seks sentre i Europa som har vært med i dette prosjektet.

NOPHO: Nordisk pediatrisk hematologi og onkologi

Dette er et nytt standardbehandlingsprogram for pasienter opp til 45 år. Så langt er behandlingen lovende og det ser ut til å kunne gi en ytterligere bedring i resultatene sammenlignet med det som ble benyttet tidligere.

– Nytt i dette regimet er at det er mer differensiert og tar hensyn til sykdommens biologi og tilstedeværelse eller ikke tilstedeværelse til minimal restsykdom. Tanken bak dette er å justere behandlingsintensiteten i forhold til hvordan sykdommen reagerer, forklarer Fløisand. Dette er behandling som tilbys på alle norske universitetssykehus.

AML (akutt myelogen leukemi)

AML er den vanligste formen for akutte leukemier hos voksne. Det er en heterogen gruppe sykdommer med stor variasjon i følsomhet for behandling og risiko for tilbakefall.

HOVON – samarbeidet

I samarbeid med sentre i Nederland, Belgia, Sveits og Sverige, behandles pasienter fra Norge i en behandlingsprotokoll for standardbehandling. Totalt skal 900 pasienter innbefattes i studien. Studien er kun for pasienter med nyoppdaget AML som er under 65 år. I dette prosjektet bruker man standard behandling og evaluerer tilleggseffekten av et nytt medikament som gis i tillegg til cellegift. Videre er det svært moderne metoder for vurdering av eventuell rest av sykdom, og dette hjelper i planleggingen av behandlingen. Det er også en vedlikeholdsstudie som skal vurdere effekten av å gi vedlikeholdsbehandling etter at standardbehandling er avsluttet. Det er åpne sentre for dette prosjektet ved universitetssykehusene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Immunterapi

– Dette er utprøvende behandling som tilbys pasienter fra hele landet, men som gjøres ved Oslo universitetssykehus. Denne typen immunterapi foregår etter et vaksineprinsipp. Man lager antigenpresiserende celler som gis med jevne mellomrom som subkutane injeksjoner. Meningen med dette er å utløse en immunrespons etter at vanlig behandling av leukemi er avsluttet og pasienten er leukemifri. Pasienter blir stort sett rekruttert fra østlandsområdet, men Rikshospitalet tar i mot henvisninger fra hele landet. Dette er en utprøvende behandling.  Studien skal innbefatte 20 pasienter. Pasienter som har gjennomgått behandling for AML og er i remisjon kan inkluderes. Man regner med at den vil være åpen til utgangen av 2017.

Finansiering av forskningsprosjekter

Finansiering av forskning er et komplisert felt.

– Enkelte studier finansieres av den enkelte avdeling eller det enkelte sykehus. For større prosjekter må man søke om midler fra andre instanser, som Helse Sør-Øst, Kreftforeningen, Forskningsrådet eller andre instanser. Andre studier blir finansiert av legemiddelindustrien, forklarer Fløisand.

Les mer om ALL (akutt lymfatisk leukemi)  eller om AML (akutt myelogen leukemi)