Minnegaver

Når en nær pårørende eller bekjent skal gravlegges, kommer det ofte opp spørsmål om det er ønskelig med blomster til hjemmet eller om det er aktuelt med en minnegave til et godt formål. En slik gave har gjerne et formål som har tilknytning til avdødes liv og engasjement, eller sykdomsbilde.

Mange pårørende ønsker å hedre avdødes minne ved å gi en gave til en interesseorganisasjon som Blodkreftforeningen. Blodkreftforeningen takker for minnegaver, kontakt  [email protected]