Godt gjennomført seminar om brukermedvirkning i leukemiforskning på Radiumhospitalet 06.april. Blodkreftforeningen gleder seg over meget god oppslutning! Seminaret var for medlemmer som er nysgjerrige på og ønsker bidra som brukermedvirkere i forskningen og de ble bedre kjent med hva det faktisk innebærer å representere Blodkreftforeningen som brukermedvirker i forskning.

I løpet av dagen ble blant annet tre forskningsprosjekter presentert:

  • Basalmedisinsk forskning for å avdekke det genetiske nettverket som understøtter Mixed lineage leukemia (MLL)
    Helene Knævelsrud, forsker i Jorrit Enserinks forskningsgruppe
  • Tidlig vurdering av terapirespons i akutt myelogen leukemi ved bruk av massecytometri. Benedicte Sjo Tislevoll fra Bjørn-Tore Gjertsens forskningsgruppe
  • Forskning på Graft Versus Host Disease (GVHD)
    Overlege Yngvar Fløisand, Rikshospitalet