Reiseregninger

Hvis du har deltatt i arrangementer i Blodkreftforeningen hvor dine reiseutgifter eller utlegg skal dekkes ber vi om at du bruker skjemaet under. Dette sendes til sekretariatet på adressen Blodkreftforeningen, Torggata 16, 0181 Oslo eller du kan skanne det og sende det til [email protected]

Husk alltid å legge ved originalbilag.

Retningslinjer for dekning av reiseutgifter og godtgjørelse finner du her.