Rettigheter

Trenger du informasjon eller veiledning i økonomiske og praktiske spørsmål i forbindelse med kreftsykdom? Kreftforeningens rettighetstjeneste består av et tverrfaglig kompetanseteam med jurister, sosionomer og helsepersonell. Telefon 800 48 210.

Håndboken om «Rettigheter for pasienter og pårørende» kan du laste ned her. Håndboken har blitt utgitt med ett til to års mellomrom. Den er på 75 sider og ble sist oppdatert i mars 2011.