Kurs ved Diakonhjemmet sykehus

Kurs ved Diakonhjemmet sykehus

I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret arrangerer Diakonhjemmet sykehus ulike kurs for pasienter. Det er fastlege eller spesialist som henviser til disse kursene. De har også et internettbasert program for pasienter som har sykdom og plager med utmattelse (lenke til høyre på siden).De gir også undervisning og veiledning til helsepersonell.

De har kurs i:

Mestring av vedvarende utmattelse Oppstart 15. september 2017
Mestring av søvnvansker Oppstart 4. september 2017
Lev godt med sykdom. Mentale verktøy for selvhjelp ved sykdom Kursdato kommer
Mestring av stress ved biofeedback Kursdatoer for høsten 2017 kommer

Les mer om kursene ved Diakonhjemmet HER.