Har du problemer med søvnen?

Har du problemer med søvnen?

Søvnproblemer blir en ekstrabelastning til sykdom. Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne om kvelden, eller de våkner. Når natten ikke gir krefter til en ny dag, blir det enda mer krevende å håndtere de plagene som sykdom gir.

Vi arrangerer kurs for deg som har søvnproblemer og somatisk sykdom, for eksempel revmatisk sykdom, kreftsykdom, mage-tarm sykdom, lungesykdom, multippel sklerose, diabetes eller annen sykdom. Kurset bygger på kognitiv atferds- terapi, som er den behandlingen som har best dokumentert effekt. Målet med kurset er å bedre søvnen gjennom å lære selvhjelpsverktøy for å håndtere søvnproblemer.

Viktige temaer er:

 • Hvordan forstå søvnproblemene?
 • Hva kan du gjøre selv for å bedre søvnen?
 • Hvordan forholde seg til kvernetanker og bekymring?
 • Hvordan få mer overskudd og energi?

   

  Kurset består av syv samlinger à to timer, og arrangeres en gang hvert semester. Det er lagt opp til arbeid med hjemme- oppgaver mellom hver samling.

  Kurset arrangeres av Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken ved Diakonhjemmet Sykehus.
  Kursledere er psykologer, og likeperson vil også være tilstede. Kurset holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler på Diakonhjemmet Sykehus. Det er lege som henviser til kurset, og henvisningen sendes til:

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken Diakonhjemmet Sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Ved spørsmål er du velkommen til å ta kontakt på telefon 48 28 44 10