Kjetil Kjenseth, Venstre

Venstre, med Kjetil Kjenseth i spissen, går nå inn for å opprette et nasjonalt blodgiverarkiv, og et giverkort som gjelder i hele landet.
NRK: Beredskapen for blodgivning er for dårlig

Glad for oppmerksomhet rundt dagens blodgiversituasjon!

Tone Hansen, leder i Blodkreftforeningen

– Blodkreftforeningen synes det er veldig spennende at det settes søkelys på dagens blodgiversituasjon. Kreftpasienter, og især blodkreftpasienter, er storforbrukere av blod og blodprodukter. Samtidig er risikoen for infeksjoner kritisk når immunforsvaret er slått ut på grunn av en tøff kreftbehandling. Det er derfor svært viktig for oss at det er blod tilgjengelig, og at blodet og blodproduktene som tilbys pasienter er trygt, sier Tone Hansen, leder i Blodkreftforeningen.
Blodkreftforeningen har engasjert seg i å verve blodgivere og øke oppmerksomheten rundt at det å gi blod og benmarg er livreddende.

Mangel på blodplasma

Blodkreftforeningen ser at det er stadig flere kreftpasienter med svekket immunforsvar som har nytte av immunglobulin. Dette utvinnes av plasma, som er et blodprodukt, og transformeres til ulike medikamenter. Mottakerne av immunglobulin er sårbare grupper som ofte allerede har et svekket immunforsvar. Det er derfor ekstra viktig at blodproduktet er fritt for smitte. Dette sikres best ved at blodet gis av ubetalte donorer. Blodkreftforeningen er bekymret for at det i Norge er mangel på blodplasma, og at man i økende grad må importere plasmaprodukter fra fabrikker i Europa som bruker betalte givere. Man vet at blodprodukter fra betalte givere har en høyere infeksjonsfare enn hva tilfellet er med frivillige blodgivere slik man har i Norge.