Myeloproliferative sykdommer (mpn)

Myeloproliferative sykdommer, samlebetegnelse for en gruppe tilstander karakterisert ved klonal vekst i en eller flere av de hematopoietiske cellerekkene i benmargen og ofte også i milt og lever. Disse tilstandene er nært beslektet med hverandre, overgangsformer forekommer hyppig, og ikke sjelden transformerer sykdommen seg slik at den formelle diagnosesettingen må endres.

Diagnosene myelofibrose, kronisk myelogen leukemi, polycythemia vera og essensiell trombocytemi (dvs. at trombocyttantallet øker dramatisk) faller alle inn under sekkebetegnelsen myeloproliferativ sykdom. Se også polycytemi vera og trombocytose.

Kilde: Det Store Norske Leksikon

Her er en link til den britiske pasientforeningen for MPN, hvor du kan finne mer info:

http://www.mpdvoice.org.uk