Myelomatose

Hva er myelomatose?
Myelomatose er en kreftform kjennetegnet av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av beinmargens celler, såkalte plasmaceller.

Pasienter med denne sykdommen har ofte en periode uten symptomer hvor sykdommen kun vises i blodprøver. Etter hvert utvikles symptomer:

  • Anemi (lav blodprosent), som kan gi tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank, tung pust, hodepine, øresus
  • Kreftspredning – smerter og brudd i skjelettet på grunn av ansamling av kreftceller som svekker skjelettet
  • Nedsatt immunforsvar og hyppige infeksjoner – slapphet, feber, hodepine, frysninger

Andre symptomer kan skyldes:

  • sviktende produksjon av blodplater i beinmargen med blødninger i huden og fra slimhinner
  • nyresvikt som kan gi kvalme, tørste, slapphet, kløe og vannansamling i kroppen.

Sykdommen opptrer sjelden hos mennesker under 40 år. Gjennomsnittsalder ved diagnose er ca. 68 år. Årlig oppdages ca. syv-åtte nye pasienter med myelomatose per 100.000 mennesker, i 2010 ble det registrert 377 nye tilfeller her i landet.

Kilde: Norsk Helseinformatikk, NHI.no

Vil du vite mer om Myelomatose? Les mer her: