Myelofibrose

Hva er myelofibrose?
Normalt skjer all produksjon av blodceller i beinmargen i lange rørknokler. Myelofibrose er en kronisk tilstand hvor beinmargen gradvis erstattes av bindevev og mister evnen til å danne blodceller. Samtidig begynner blodets «morceller» (stamceller) å danne blodceller på steder utenfor knokkelvevet.

Typiske symptomer skyldes nedsatt beinmargsfunksjon:

  • Færre røde blodlegemer (nedsatt blodprosent, anemi) gir slapphet, tretthet, tungpust, hjertebank
  • Færre hvite blodlegemer gir økt risiko for infeksjoner
  • Færre blodplater gir blødninger i slimhinner og hud
  • I tidlig fase av sykdommen kan det være økt mengde blodceller, og dette disponerer for blodpropper

Andre symptomer kan være:

  • vekttap
  • tidlig metthetsfølelse
  • magesmerte som følge av henholdsvis forstørret milt og skader i milten.

Sykdommen er sjelden, det oppdages årlig ca. 1 tilfelle per 100.000 innbyggere. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunktet er ca. 65 år. Ca. 20% av pasientene er under 55 år når diagnosen stilles.

Kilde: Norsk Helseinformatikk, NHI.no

Vil du vite mer om Myelofibrose? Les mer her:

Pasientbrosjyre utviklet av Novartis: iTil deg som har myelofibrose – informasjon om årsaker, symptomer og behandling