Myelodysplastisk syndrom

Hva er myelodysplastisk syndrom?
Myelodysplastisk syndrom omfatter en rekke tilstander med skader på «morcellene» (stamcellene) i beinmargen. Stamcellene er opphavet til alle de spesialiserte blodcellene som lages i beinmargen. Både antall celler og funksjonsnivået til cellene kan være forstyrret. Nærmere klassifisering av myelodysplastisk syndrom baseres på hvilke celletyper som er angrepet.

Sykdommen er ofte uten symptomer i lengre tid, men etter hvert vil det utvikles symptomer fra en eller flere av celletypene som er påvirket:

  • Færre røde blodlegemer (anemi) gir slapphet, tretthet, tungpust, hjertebank
  • Færre hvite blodlegemer gir økt risiko for tilbakevendende infeksjoner
  • Færre blodplater gir økt risiko for blødninger i slimhinner og hud

Tilstanden er nokså sjelden, og påvises årlig hos ca. 4 per 100.000 personer. Forekomsten er økende med økende alder, og med andre ord hyppigst hos de eldste. Myelodysplastisk syndrom uten kjent årsak opptrer meget sjelden hos pasienter under 50 år.

Kilde: Norsk Helseinformatikk, NHI.no

Vil du vite mer Myelodysplastisk syndrom? Les mer her: