Kronisk myelogen leukemi

Hva er kronisk myelogen leukemi (KML)?
Symptomene gir ofte mistanke om sykdommen. Ved legeundersøkelse vil man oftest kunne påvise en forstørret milt, mens forstørrede lymfeknuter ses sjelden. Sent ut i forløpet ser man gjerne tegn på at cellene i blodet ikke fungerer som de skal:

  • Blåflekker og hudblødninger skyldes sviktende blodplate-funksjon
  • Feber og slapphet kan skyldes infeksjon på grunn av dårlig fungerende
    hvite blodlegemer
  • Blekhet og slapphet er de vanligste tegnene på anemi, som skyldes for få
    eller syke røde blodlegemer

Med blodprøver påvises oftest betydelig økt antall (mer enn 10 x normalt) hvite blodlegemer. Ved å studere blodet i mikroskop kan man se økt antall umodne celler i blodet. Ved undersøkelse av beinmarg ses også økt andel umodne celler.

Diagnosen bekreftes ved påvisning av genfeilen (BCR-ABL) i hvite blodceller fra blod og beinmarg.

Behandling/oppfølging
Behandling anbefales når diagnosen er sikker, selv om pasienten enda ikke har fått noen symptomer. Behandlingen består av medisiner, såkalt tyrosinkinasehemmere. Førstevalget har hittil vært imatinib (Glivec). Dette er svært effektivt, og tolereres godt av de fleste. Hos en stor andel holdes sykdommen effektivt under kontroll med denne medisinen. Dersom sykdommen utvikler seg på tross av behandlingen, finnes det nye tyrosinkinasehemmere (andre generasjons tyrosinkinasehemmere) som kan ha effekt selv om imatinib ikke virker.

Beinmargstransplantasjon er mulig, men det er en ikke ubetydelig fare for alvorlig sykdom og død på grunn av behandlingen. Man reserverer derfor denne behandlingen til de tilfellene der medisinene ikke virker, og der den sykes allmenne helsetilstand i tillegg er så god at behandlingen
kan tåles.

Kilde: Norsk Helseinformatikk, NHI.no

Vil du vite mer om kronisk myelogen leukemi (KML)? Les mer her: