Kronisk lymfatisk leukemi

Hva er kronisk lymfatisk leukemi (KLL)?
Det er en form for kreft hvor lymfocytter vokser og deler seg uhemmet. Lymfocytter er en av flere typer hvite blodlegemer. De modne lymfocyttene er i starten begrenset til lymfeknuter og annet solid lymfevev. Med tiden vil kreftcellene infiltrere beinmargen og antallet av denne typen celler i blodet vil øke. De ondarta cellene er såkalt B-lymfocytter, som er den celletypen som normalt produserer antistoffer.

Undergrupper av KLL er Hårcelleleukemi eller Prolymfocyttleukemi.

Symptomer
Opptil 60% av pasientene har ingen subjektive plager når diagnosen stilles. Slapphet, ufrivillig vekttap og tidlig metthet på grunn av forstørret milt er vanlige symptomer som melder seg etter  hvert.

Ved langtkommen sykdom vil pasienten ofte utvikle tegn på beinmargssvikt:

  • Slapphet og tretthet som skyldes lav blodprosent
  • Hyppige infeksjoner som skyldes færre friske hvite blodceller
  • Blødninger i hud eller slimhinner som skyldes færre blodplater

Behandling/oppfølging
Hensikten med behandlingen er å bremse sykdomsutviklingen, og forbedre overlevelse og livskvalitet. Behandlingen er cellegifter. Det er laget nasjonale retningslinjer for valg av behandling, som varierer med alder og med egenskaper som er påvist i kreftcellene. I noen tilfeller kan det
være aktuelt med såkalt stamcelletransplantasjon

Kilde: Norsk Helseinformatikk, NHI.no

Vil du vite mer om kronisk lymfatisk leukemi  (KLL)? Les mer her: