Essensiell trombocytose

Hva er trombocytose?
Trombocytose betyr at det foreligger et økt antall trombycytter i blodet. Tilstanden kan være uttrykk for en reaksjon på en annen underliggende sykdom (sekundær trombocytose) eller skyldes en ukontrollert produksjon av trombocytter i beinmargen (essensiell eller primær trombycytemi). Tilstanden oppdages ofte tilfeldig, og det kan være meget vanskelig å skille mellom sekundær trombocytose og primær trombocytemi.

Symptomer

Symptomer kan være nedsatt sirkulasjon i fingre og tær, misfarging av hud og et spraglete utslett på enkelte steder. Primær trombocytose kan gi både økt blødningsrisiko og økt risiko for blodpropp.

Tilstanden kan deles inn i to kategorier:

1.Primær trombocytose. Dette er en tilstand hvor det produseres for mange b lodplater.
2. Sekundær (reaktiv) trombocytose kan oppstå som en reksjon på kirurgi, betennelsestilstander eller kreft. Dette medfører sjelden komplikasjon

Behandling og oppfølging

Primær Trombocytose behandles ved hjelp av blodfortynnende medikamenter.

Trombocytose forekommer forholdsvis sjelden.

Kilde: Norsk Helseinformatikk, NHI.no

Vil du vite mer om essensiell trombocytose? Les mer her

Pasientbrosjyre uviklet av Novartis: Til deg som har essensiell trombocytemi – informasjon om årsaker, symptomer og behandling