Aplastisk anemi

Hva er aplastisk anemi?
Blodplater Anemi er lav blodprosent. Ved aplastisk anemi foreligger skade eller undertrykkelse av stamcellen som er «morcellen» for alle blodcellene – røde blodceller (erytrocytter) og hvite blodceller (leukocytter, dvs. egentlig den andelen av de hvite blodlegemene som benevnes nøytrofile) samt blodplater (trombocytter). Stamcellene ligger i beinmargen, og aplastisk anemi omtales derfor som en beinmargssvikt. Alvorlig beinmargssvikt sies å foreligge når:

  • hemoglobinverdiene er under 8 g/100 ml blod, det vil si få røde blodceller
  • hvite blodceller og blodplater finnes i for små mengder i perifert blod
  • beinmargen inneholder under 20% celler

Symptomene skyldes konsekvensene av det lave antallet blodceller. Færre røde blodlegemer (anemi) gir slapphet, tretthet, tungpust, hjertebank. Færre hvite blodlegemer (leukopeni, neutropeni) gir tilbakevendende, eventuelt livstruende infeksjoner. Færre blodplater (trombocytopeni) gir blødninger i slimhinner og hud.

Aplastisk anemi er en sjelden tilstand og forekommer hos 2-5 tilfeller per million per år, når unntatt de som får det som resultat av kreftbehandling. Hyppigst opptrer aplastisk anemi hos yngre mellom 15 og 25 år, og hos eldre over 60 år.

Kilde: Norsk Helseinformatikk, NHI.no

Vil du vite mer om aplastisk anemi?  Les mer her: