Akutt myelogen leukemi

Hva er akutt myelogen leukemi (AML)?
I benmargen produseres fortløpende røde blodlegemer, hvite blodlegemer og blodplater. AML er en krefttype med utspring i forstadier til hvite blodlegemer (granulocytter og monocytter). Umodne forstadier deler seg ukontrollert og fortrenger andre celler i benmargen. Dette fører til symptomer som en følge av mangel av andre blodceller med mulighet for utvikling av anemi, infeksjoner og blødninger.

Vanlige symptomer:

  • Slapphet
  • Infeksjoner
  • Blødninger

Dersom en påviser anemi i form av lav hemoglobin ( lav blodprosent), lavt antall blodplater samtidig med altfor høyt antall hvite blodlegemer er akutt leukemi en mulig diagnose. Dersom man kan se de typiske umodne myeloblastene ved mikroskopisk undersøkelse av blod, er diagnosen nesten sikker. Slike funn fører  til innleggelse på sykehus for nærmere utredning.

For pasienter som forventes å kunne tåle tung behandling i form av kjemoterapi, er siktemålet for behandling kurativt.

Behandlingen vil bestå av kjemoterapi (cellegifter), først induksjonsbehandling, deretter såkalt konsolideringsbehandling. Transplantasjon av stamceller fra en frisk giver (allogen stamcelletransplantasjon) vil kunne være et alternativ for å øke sjansene for langtids helbredelse etter oppnådd remisjon (sykdomsfrihet)

Oppfølging skjer oftest på lokalsykehus etter retningslinjer gitt fra spesialavdeling.

Kilde: Norsk Helseinformatikk, NHI.no

Vil du vite mer om Akutt myelogen leukemi (AML)? Les mer her: