Akutt lymfoblastisk leukemi

Hva er akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)?
ALL er en form for blodkreft hvor en bestemt type hvite blodlegemer, såkalte lymfocytter, formerer seg uhemmet og derfor kommer over i blodet i umoden form, som såkalt lymfoblast. Kroppen mister kontrollen over disse umodne lymfoblastene. De øker i antall og fortrenger andre celler i beinmarg og blod. Dermed reduseres antallet av de normale celletypene:

  • Røde blodlegemer
  • Normale hvite blodlegemer (granulocytter)
  • Blodplater

Det finnes undergrupper av ALL. Disse klassifiseres på bakgrunn av ulike endringer i cellenes gen-struktur.

Vanlige symptomer:
Blødninger, f.eks. i hud eller slimhinner, blodmangel og hyppige infeksjoner kan gi mistanke om
sykdommen. Legeundersøkelsen kan styrke mistanken ved at det påvises:

  • Blek hud (anemi)
  • Hudblødninger
  • Pågående infeksjon
  • Lymfeknutehevelser
  • Stor lever og milt
  • Ømhet ved trykk over bein

Behandling og oppfølging:
Behandlingen består av cellegifter som gis i to trinn: Oppstartsbehandlingen (eller induksjonsfasen) og vedlikeholdsbehandling (eller konsolideringsfase). Målsetningen er da at alle kreftcellene skal være fjernet, mens de normale cellene har overlevd. Dersom en oppnår dette, kalles det remisjon – sykdommen er slått tilbake.

Noen er ikke varig helbredet og får tilbakefall etter behandlingen. I slike situasjoner kan nye cellegiftbehandlinger være aktuelt, eventuelt forsøkes såkalt allogen stamcelletransplantasjon. Det vil si at den syke får overført stamceller (morceller) fra en frisk giver, enten et familiemedlem eller en fremmed giver hvor det er funnet tilstrekkelig god vevslikhet.

Kilde: Norsk Helseinformatikk, NHI.no

Vil du vite mer om Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)? Les mer her: