Diagnoser

Blodkreft er en samlebetegnelse på krefttyper som oppstår i benmarg, lymfe og blodbane. I menyen til venstre kan du lese om de ulike diagnosene knyttet til blodkreft.

Blodkreftforeningen er en forening for mange ulike pasientgrupper, transplanterte, samt pårørende.

På disse nettsidene har foreningen kun opplistet diagnoser og generelle kjennetegn på pasientgruppene som ”hører hjemme” i foreningen”. Generelt er dette en informasjon som behandlende lege best kan formidle.

Vi har også lenket opp til noen nettsteder da det ligger mye relevant informasjon til våre pasientgrupper på nett. Denne listen er foranderlig og i informasjonen stadig endring, så tips oss gjerne om relevant informasjon ([email protected]).

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for eksternt innhold, men informerer om disse slik at de som ønsker et bredere bilde av sykdom kan få det.