Er du tom for julegave ideer? Hva med å gi et medlemskap i Blodkreftforeningen som årets julegave? Et gavemedlemskap i Blodkreftforeningen er en julegave med mening.

Gavemedlemskap i Blodkreftforeningen

Gavemedlemskap med julemotiv

Illustrasjon av Terje Bratholm Eidsvik

Et gavemedlemskap i Blodkreftforeningen er en fin måte å formidle informasjon og felleskap på. Gavemottaker vil få medlemsbladet «I margen» og de kan delta på ulike arrangementer.

Et medlemskap i Blodkreftforeningen kan gis som familiemedlemsskap eller medlemskap til enkeltpersoner som venner, pasienter og pårørende osv.

Blodkreftforeningen har fått hjelp fra en av landets fremste illustratører Terje Bratholm Eidsvik og vårt eget medlem arkitekt Bård Lindqvist til å utforme en illustrasjon som fungerer som et gavekort.

Julen er en tid for omtanke og varme. I forbindelsen med julen er det vanlig å gi gaver, og vi i Blodkreftforeningen synes at det å gi blod er en av de mest verdifulle gavene som kan gis. I disse materielle tindene med dyre julegaver som kjøpes for penger, ønsker vi å synliggjøre hvor verdifullt det er å donere blod og benmarg. For dem som trenger det, er disse «produktene» livgivende.

I tillegg til det denne illustrasjonen synliggjør, får det nye medlemmet av Blodkreftforeningen en tekst som forteller litt om foreningen, samt en begrunnelse for hvorfor det er viktig at vi er mange medlemmer.

Med ditt medlemskap kan Blodkreftforeningen få større gjennomslagskraft i saker som gjelder blodkreftrammede eller stamcelletranplanterte. Jo flere medlemmer vi er, jo mer støtte får foreningen fra det offentlige og Kreftforeningen.

Sist, men ikke minst, som medlem i Blodkreftforeningen får du mulighet til å holde deg oppdatert på feltet og møte andre med samme interesse. Du bidrar til å hjelpe blodkreftrammede, transplanterte og pårørende til disse.

Praktisk om gavemedlemskapet

Du får kvittering med mulighet for å laste ned illustrasjon på epost.

Blodkreftforeningen forventer at gavemedlemskapet blir mottatt med frivillighet. Dersom julegaven ikke faller i smak, og mottaker ikke vil være medlem, kan han/hun kontakte [email protected] for utmelding.

Giver betaler medlemskontingent for 2015. Deretter må mottaker selv betale kontingent. Enkelt medlemskap koster 200 kr og familiemedlemskap koster 400 kr per år. Ved evt utmeldelse anser Blodkreftforeningen det innbetalte beløpet som en gave til foreningen.