Ukategorisert

Har du problemer med søvnen?

Søvnproblemer blir en ekstrabelastning til sykdom. Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne om kvelden, eller de våkner. Når natten ikke gir krefter til en ny dag, blir det enda mer krevende å håndtere de [...]

MPN-seminar 17.november

Det var stor oppslutning på dagens seminar om Myeloproliferative sykdommer, over 100 berørte med pårørende var samlet til en meget interessant dag med flotte og lærerike foredrag. Foredragene fra seminaret er nå publisert i vårt foredragsarkiv.