Strålebehandling

Tumorceller fra de fleste former for leukemi er relativt strålefølsomme. Strålebehandling har likevel en begrenset plass i behandlingen av blodkreft, hovedsakelig på grunn av sykdommenes generaliserte vekstmåte.

Les mer om strålebehandling som behandlingsform her: