Rehabilitering

Mange Blodkreftpasienter går gjennom tøffe behandlingsløp som påvirker den fysiske og psykiske helsen. Det kan da være behov for et tilrettelagt rehabiliteringsløp både under og etter behandling som har til hensikt å bidra til å gjenvinne eller opprettholde best mulig funksjon og forutsetninger for et normalt liv.

Sykehuslegene og fastlegene kan gi mer informasjon om dette.

Montebellosenteret er et landsdekkende senter som driver med rehabilitering av kreftpasienter. De har mange ulike kurs å tilby.

Informasjon om rehabilitering:
Helse Sør-Øst
Du kan også ringe et gratis grønt nummer (800 300 61).
Helse Midt-Norge
Helse Vest-Norge
Helse Nord-Norge

Kommunenes nettsider kan ha informasjon om slike treningstilbud.  Fysioterapeuter kan ha egnede treningsgrupper for kreftpasienter. Noen sykehus har treningstilbud til kreftpasienter i det som kalles Pusterom. Kanskje har din kommune Frisklivsentral eller Aktiv på dagtid?

Frisklivssentralen – Ønsker du hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk? Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen.

Når du har fått resept tar du kontakt med frisklivssentralen for å avtale tid for en helsesamtale. Iløpet av samtalen utarbeides det mål og plan for reseptperioden. Reseptperioden varer i 3. mnd.

Du har mulighet til å delta på ulike ute- og inneaktiviteter på dag og kveldstid. Frisklivssentralen samarbeider med lokale terningssentre. Etter 3 mnd. gjennomføres en ny helsesamtale.

Aktiv på Dagtid –  Fysisk aktivitet og trening i Aktiv på Dagtid gjør at du kommer i bedre form og gradvis blir sterkere og mer utholdende. Studier har vist at fysisk aktivitet kan virke positivt i forhold til fatigue. Trening kan også ha en positiv innvirkning på humør og pågangsmot, og slikt sett være med på å gi deg et løft i hverdagen. Finn tilbud om Aktiv på dagtid der du bor. Det enkleste er å søke etter «aktiv på dagtid + ditt fylke».

Aktiv på Dagtid betyr mye for mange!
I følge de aller fleste av deltakerne i Aktiv på Dagtid er det sosiale samholdet veldig viktig. Treningstimene med instruktør og sammen med andre glade og positive medmennesker virker som en fritime for deltakerne, borte fra alt kjas og mas eller ensomheten hjemme. Det er dette som gjør at de kommer tilbake, selv om humøret svinger og medisiner gjør dem ute av form.