Benmarg/stamcelletransplantasjon

Stamcelletransplantasjon er en av flere behandlingsformer for sykdommer i blodet og benmargen:

  • leukemi (kreft i blodet)
  • myelomatose (kreft i benmargen)
  • hodgins og Non-Hodgins lymfom (typer av lymfekreft)

Behandlingen er ikke nyttig for alle med slike sykdommer.

Det finnes to former for stamcelletransplantasjon. Autolog stamcelletransplantasjon hvor pasientens egne stamceller brukes og allogen stamcelletransplantasjon hvor pasienter får stamceller fra en giver (donor).

Benmarg- eller stamcelletransplantasjon?
Tidligere kunne man kun få ut stamceller fra benmargen – derfor brukte man ordet benmargstransplantasjon. Men nå er det, ved hjelp av vekstfaktorer mulig å trekke stamcellene fra benmargen og ut i blodet. Stamcellene kan dermed tappes fra en blodåre. Det vil si at vi kan hente ut stamceller uten å ha vært inne i selve benmargen. I dag er det derfor mest vanlig å bruke begrepet stamcelletransplantasjon i stedet for benmargstransplantasjon.

Les mer om transplantasjon her:

Bli benmargsgiver!
For å kunne bli benmargsgiver, må du først være blodgiver, og du må være frisk og mellom 18 og 40 år.  Først må du melde deg som blodgiver ved en av landets blodbanker. Registrering som benmargsgiver foregår ved blodbanken. Les mer i linken nedenfor.