Behandlingsmetoder

Blodkreft behandles i all hovedsak medikamentelt.

Strålebehandling gis ved akutt leukemi dersom det er spredning til sentralnervesystemet, og i noen tilfeller ved allogen stamcelletransplantasjon med myeloablativ og ikke-myeloablativ forbehandling.

Behandlingsmetoder:

Kilde: Oncolex.no