Laster kart ....

Dato/Tid
08/06/2017 - 09/06/2017
00:00

Sted
UNN Tromsø

Kategorier


Ved UNN Tromsø er det nå etablert et kurstilbud for deg som har myelomatose. Kurset er primært for pasient og pårørende som sogner til Helse Nord, men alle fra hele landet kan søke. Uavhengig om det er tilbud der de bor. Dette beror på fritt sykehusvalg. Når det tas inn til kursene er det pasienter/pårørende fra Helse Nord som blir prioritert.

Dato for det første kurset er satt til 8. – 9. juni på UNN Tromsø.

Informasjon om kurset og påmelding: Infofolder Myelomatosekurs